Tính năng
 • Bang Hội Tinh Anh

  19-03-2020

  Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi tuần có 2 lượt (20h30 Thứ 5 & Thứ 7) Điều kiện tham gia: toàn bộ nhân sĩ...

 • Trang bị Huyền Tinh

  27-02-2020

  [CLICK ĐỂ XEM THÊM] 

 • Săn boss bang hội

  29-11-2019

  ***Thông tin cần biết - Thời gian bắt đầu (19g50 Thứ 7&CN) - Kết thúc 20g50,tất cả người chơi tập trung npc Truyền Tống Bang Hội tại trung...

 • Ngoại trang vũ khí

  13-11-2019

  Ngoại trang vũ khí là một tính năng mới của võ lâm thiên tuyệt,giúp cho game trở thêm sinh động và hấp dẫn hơn...

 • Tử chiến Nguyệt Ca Đảo

  01-07-2019

  Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (12g,14g,16g,18g,22g) Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở...

 • Hệ thống VIP&Danh Hiệu

  28-06-2019

  Sau đợt thay đổi công thức tính VIP không cần nạp thẻ vẫn có thể nhận được danh hiệu VIP bằng cách chăm chỉ tham gia hoạt động...

 • Trồng Cây Bát Nhã

  27-06-2019

  #Hạt_Bát_Nhã có tác dụng gì trong Ủy Hổ? - Thu thập bằng cách mở rương Tống Kim hoặc mua trong bảo vật (200...