Tin tức

Tính năng được mở tại Long Môn

12:53 PM [23/6/2020]

Vậy là máy chủ Long Môn đã trải qua 3 ngày đua top ròng rã và gây cấn, thời điểm kết thúc đua top sẽ là lúc mở các hoạt động để đồng đạo cùng nhau trải nghiệm, bài viết này xin tóm tắt các tính năng được mở để quý đồng đạo theo dõi.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 • Nhiệm vụ dã tẩu: loại nhiệm vụ có thể làm 40 lần / ngày, khi cán mốc 5000 số lần hoàn thành bạn có thể thu thập được vô số điểm kinh nghiệm, đồ Hiệp Cốt,An Bang Định Quốc, Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn và trang bị Hoàng Kim Môn Phái, chi tiết mốc (ctc.vlthientuyet.com/moc-nhiem-vu-da-tau.1526850670).
 • Hệ thống nhiệm vụ: Long Ngũ và Thành Thị.
 • Hoạt động thiên bảo khốhttp://ctc.vlthientuyet.com/thien-bao-kho.1458625464
 • Chiến trường tống kim: 4 trận trong ngày (13 - 15 - 19 - 21 giờ trong ngày), phần thưởng được tính bằng mốc điểm tích lũy 3000 - 7000, đặc biệt trận 19 giờ 21 giờ có thể thu thập được XU, ngoài ra 2 ngày cuối tuần cả 4 trận trong ngày đều được tặng xu.
 • Săn boss sát thủ: (Mỗi ngày được 8 con boss, và có tỉ lệ rơi ra các loại đồ xanh, thủy tinh và bí kiếp)
 • Vượt ải Nhiếp Thí Trần: (0 - 2 - 4 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 -22 giờ trong ngày)
 • Quả huy hoàng: (12 - 17 - 20 - 22 giờ phút 30 và 35 trong ngày)  trong đó 17 và 22 giờ là thời gian rơi quả hoàng kim, ngoài 10 triệu kinh nghiệm thu về thì được thêm 150xu.
 • Vận tiêu long môn: (12 giờ đến 22 giờ hàng ngày)  tại npc Long Môn Tiêu Cục Long Môn Trấn http://ctc.vlthientuyet.com/van-tieu-long-mon.1458624891
 • Săn boss Tiểu Hoàng Kim: (12 - 21 giờ hàng ngày) rất nhiều phần thưởng đặc biệt rơi Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tủy Kinh.
 • Thành lập bang hội: Khu vực bang hội đã có tính năng nhiệm vụ bang, tiệc bang v.v.... (chỉ có bang hội mới là nơi giúp bạn thăng cấp nhanh nhất).
 • Xoay lục thủy tinh: số lượng thủy tinh có thể thu thập gần như trong tất cả các hoạt động, hãy tự tìm hiểu http://ctc.vlthientuyet.com/kham-nam-bang-thuy-tinh.1547097564