Tin tức

Săn boss bang hội

08:35 PM [29/11/2019]

***Thông tin cần biết
- Thời gian bắt đầu (19g50 Thứ 7&CN)
- Kết thúc 20g50,tất cả người chơi tập trung npc Truyền Tống Bang Hội tại trung tâm Tương Dương để di chuyển vào bản đồ .
- Luật: ất cả bang cùng trải qua 3 giai đoạn cùng tiêu diệt quái và boss nhỏ để đến với giai đoạn boss lớn .
- Đồ rơi boss cuối cũng giống như boss hoàng kim,bang hội nào may mắn kết thúc được boss cuối sẽ có thêm 1 phần thưởng đặc biệt là (5 Hạt Bát Nhã & 5 Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn & 2000 Xu)
Lưu ý: tất cả khi vào bản đồ đều bị ép PK bang