Tin tức

Phong Lăng Độ

11:51 PM [23/3/2016]

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn , yêu cầu nhân vật cấp 90 trở lên và đến gặp NPC Thuyền phu Giáp/Ất/Bính để đăng ký lên Thuyền  .

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ(144/189,160/181,192/175)

- Chức năng:

  • Tiếp nhận tham gia bến thuyền.

 

Nội dung chi tiết

Điều kiện tham gia
  • Đẳng cấp nhân vật từ 90 trở lên.
  • Phải mang theo 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ (mua tại Bảo Vật) và 40 vạn.
  • Thời gian hoạt động : 0h,2h,12h,14h,18h,20h,22h
Phần thưởng khi tiêu Thủy Tặc và Thủy Tặc Đầu Lĩnh
  • Trong quá trình giết Thủy Tặc các bạn sẽ nhận được số điểm kinh nghiệm nhất định và Thủy Tặc khi chết có cơ hội rơi trang bị xanh nếu các bạn có mặc thêm trang bị May Mắn thì sẽ có thêm tỉ lệ rơi trang bị xanh option cao.
  • Khi tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ rơi ra Bảo Rương Thủy Tặc và các loại trang bị xanh.