Tin tức

Phong Kỳ Tín Sứ

04:04 AM [21/5/2018]

Nhiệm vụ Tín Sứ Mỗi ngày người chơi có thể đến Dịch Quan (gần Xa Phu) tại các thành thị để tiến hành nhận nhiệm vụ.

 
Yêu cầu cấp độ: trên 90
Phí tham gia: 10 vạn
 
Nhiệm vụ Phong Kỳ: đến các tọa độ chỉ định yêu cầu khi nhận nhiệm vụ (Mỗi ngày tối đa: 5 lần)
-Bạn có 120 phút tại bản đồ Phong Kỳ , quái ở bản đồ này điểm kinh nghiệm nhận được sẽ cao hơn ở bản đồ train cấp , mỗi phút (0,25,45) sẽ xuất hiện boss Phong Kỳ Thủ Lĩnh , mỗi Boss chứa 8.000.000 exp dành cho người chơi kết thúc boss (nếu đánh theo bang sẽ chia đều cho cả bang hội)