Tin tức

Ngoại trang vũ khí

02:23 PM [13/11/2019]

Ngoại trang vũ khí là một tính năng mới của võ lâm thiên tuyệt,giúp cho game trở thêm sinh động và hấp dẫn hơn .

Để có thể ép được ngoại trang vũ khí , cần phải có Huyết Chân Đơn và Tiền vạn.

Huyết trân đơn 

Được bán tại Bảo Vật với giá (50 xu/vật phẩm)

Thợ rèn thần bí Lâm An(164/199) là nơi để ép ngoại trang,những ngoại trang có chữ [Hiệu Ứng] ở phần đầu tên đều sẽ phát sáng.