Tin tức

Giftcode tri ân và sự kiện Chào Mừng Long Môn

12:32 AM [28/6/2020]

 

 • Thời gian28/06 - 00h00 ngày 20/07/2020.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Thiên Tuyệt.

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC
NPC Ghi chú

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Đại Sự Lão Lão(199/204) Minh Nguyệt Trấn (Đi từ xa phu)

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn
 • Công dụng:
  • Ghép nguyên liệu.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 20-07-2020.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Túi mừng Long Môn
Đánh quái tại các bản đồ luyện công cấp 80 & 90.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 20-07-2020.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Chữ CHÀO
Túi mừng Long Môn.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Chữ MỪNG
Túi mừng Long Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ NGÀY
Túi mừng Long Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ VÕ
Túi mừng Long Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ LÂM
Nhận thưởng online, hoặc tham gia các hoạt động, xem chi tiết bên dưới.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp quà màu xanh
 • Ghép tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 200 Hộp quà màu xanh/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 300 Hộp quà màu vàng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 300 Hộp quà màu đỏ/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 20-07-2020.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp quà màu vàng
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp quà màu đỏ

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Chữ LÂM::

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Huy Hiệu
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 2
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 1
Tống Kim Đạt trên 3.000 điểm/trận 5
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 3
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 2
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn thành nhiệm vụ 2
Viêm Đế Hoàn thành vượt ải 5
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 1
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 1
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành Nguyệt Ca Đảo 5

Công thức đổi hộp quà

Công thức Thành phẩm
Chữ CHÀO(x2) + Chữ MỪNG(x2) + Chữ NGÀY(x2) + Chữ VÕ(x2) + Chữ LÂM(x1) Hộp quà màu xanh
Chữ CHÀO(x3) + Chữ MỪNG(x3) + Chữ NGÀY(x3) + Chữ VÕ(x3) + Chữ LÂM(x2) + 1 vạn Hộp quà màu vàng
Chữ CHÀO(x4) + Chữ MỪNG(x4) + Chữ NGÀY(x4) + Chữ VÕ(x4) + Chữ LÂM(x3) + 15 xu Hộp quà màu đỏ

Phần thưởng

Hộp quà màu xanh

Sử dụng Huy Hiệu Sao Vàng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.

Hộp quà màu vàng

Sử dụng Huy Hiệu Sao Đỏ sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 1.300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Bàn Nhược Tâm Kinh
Xá Lợi Tâm Kinh Thiết La Hán
Mảnh Ghép Trang Bị An Bang Mảnh Ghép Trang Bị Định Quốc

Hộp quà màu đỏ

Sử dụng Huy Hiệu Đại Soái sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 2.500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên Lộ (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Mảnh An Bang Định Quốc
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Lục Thủy Tinh Lam Thủy Tinh
Xích Thố(2 tháng) Chiếu Dạ(2 tháng)
Phi Vân(2 tháng) Trang bị An Bang
Trang bị Định Quốc Đá đa sắc
Phần thưởng tối đa Hộp quà màu đỏ
Mảnh An Bang Định Quốc x10

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2x3 ô trống.