Tin tức

Đua top máy chủ Long Môn

03:35 PM [15/6/2020]

  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung
  • Thời gian bắt đầu: 13h00 ngày 20/06/2020
  • Thời gian kết thúc: 13h00 ngày 23/06/2020
  • Thời gian trao giải: từ 19h00 ngày 24/06/2020 đến hết ngày
Nội dung phần thưởng

1 Số lưu ý

  • Không thể sử dụng các vật phẩm nhân đôi, nhân ba, nhân bốn kinh nghiệm.
  • Thời gian công bố bảng xếp hạng hằng ngày sau bảo trì định kỳ 10 giờ sáng.
  • Những bạn đã tải patch khi test đến chính thức hãy tải lại patch mới để vào game.
  • Trong thời gian đua TOP nếu phát hiện đăng nhập quá số lượng tài khoản cho phép sẽ hủy kết quả toàn bộ nhân vật có liên quan.
  • Không chấp nhận luyện công ở bản đồ bị góc lag (nếu có), vi phạm sẽ hủy kết quả cá nhân này.