Tin tức

Công thành Tam Trụ

12:36 PM [22/3/2016]

 

 • Thời gian04/04 - 00h00 ngày 02/05/2018.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Thiên Tuyệt.

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC
NPC Ghi chú

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Nguyên Soái(199/204) Minh Nguyệt Trấn (Đi từ xa phu)

 • Vị trí: trung tâm của Thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Ghép nguyên liệu Hoa Hồng.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 02-05-2018.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp Huy Hiệu
Đánh quái tại các bản đồ luyện công cấp 90 trở lên hoặc tham gia hoạt động,xem chi tiết bên dưới.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 02-05-2018.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu 1 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu 2 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huy Hiệu 3 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huy Hiệu 4 Sao
Nhận tại NPC Nguyên Soái khi online 120 phút/lần hoặc tham gia hoạt động nhận xem chi tiết bên dưới.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Chiến Công
Lễ Quan Sự Kiện(Minh Nguyệt Trấn) giá 15 xu hoặc mua tại Bảo Vật
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 02-05-2018.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Sao vàng
 • Ghép tại NPC Thợ Ghép Hoa.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 400 Huy Hiệu Sao Vàng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 700 Huy Hiệu Sao Đỏ/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 800 Huy Hiệu Đại Soái/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 02-05-2018.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Sao Đỏ
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Đại Soái

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Hộp Huy Hiệu::

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Huy Hiệu
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 10
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 10
Tống Kim Đạt trên 3.000 điểm/trận 10
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 20
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 5
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn thành nhiệm vụ 10
Viêm Đế Hoàn thành vượt ải 20
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 5
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 5
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành Nguyệt Ca Đảo 10

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Huy Hiệu 4 Sao::

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Nơ Cột Hoa Hồng
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 6
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 2
Tống Kim Đạt trên 3.000 điểm/trận 3
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 4
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 1
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn thành nhiệm vụ 2
Viêm Đế Hoàn thành vượt ải 5
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 1
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 1
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành Nguyệt Ca Đảo 5
Công thức ghep Huy Hiệu
Công thức Thành phẩm
Huy Hiệu 1 Sao(x2) + Huy Hiệu 2 Sao(x2) + Huy Hiệu 3 Sao(x2) + Huy Hiệu 4 Sao(x1) Huy Hiệu Sao Vàng
Huy Hiệu 1 Sao(x2) + Huy Hiệu 2 Sao(x2) + Huy Hiệu 3 Sao(x2) + Huy Hiệu 4 Sao(x2) + 8 vạn Huy Hiệu Sao Đỏ
Huy Hiệu 1 Sao(x4) + Huy Hiệu 2 Sao(x4) + Huy Hiệu 3 Sao(x4) + Huy Hiệu 4 Sao(x4) + Huy Hiệu Chiến Công(x1) Huy Hiệu Đại Soái

Phần thưởng

Huy Hiệu Sao Vàng

Sử dụng Huy Hiệu Sao Vàngsẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 2.500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Lục Thủy Tinh Tử Thủy Tinh

Huy Hiệu Sao Đỏ

Sử dụng Huy Hiệu Sao Đỏ sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Bàn Nhược Tâm Kinh
Xá Lợi Tâm Kinh Thiết La Hán
Nến Cát Tường Mảnh Ghép Trang Bị An Bang
Mảnh Ghép Trang Bị Định Quốc Đá Đa Sắc
Rương An Bang Rương Định Quốc

Huy Hiệu Đại Soái

Sử dụng Huy Hiệu Đại Soái sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 7.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên Lộ (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Bạch Câu Hoàn
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Viêm Đế Lệnh Tử Thủy Tinh
Bàn Nhược Tâm Kinh Xá lợi Tâm Kinh
Lệnh bài Phong Lăng Độ Ngựa cấp 80
Phi Vân Kim Tê
Mảnh Hoàng Kim  
Phần thưởng tối đa Huy Hiệu Đại Soái
Phiên Vũ(HSD 90 ngày) Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x15
Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x20 Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x25
Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x30 Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x35
Hoàng Kim Thiên Mệnh Đơn x40  

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2x3 ô trống.