Tin tức

Trồng Cây Bát Nhã

05:02 PM [27/6/2019]
#Hạt_Bát_Nhã có tác dụng gì trong Ủy Hổ?
- Thu thập bằng cách mở rương Tống Kim hoặc mua trong bảo vật (200 xu)

Thông tin:
- Có hơn 10 vị trí trồng bát nhã ở Hoa Sơn
- Trồng một cây tốn trên 100 vạn(mua đồ tưới nước)
- Phần thưởng mặc định Phúc Duyên(tiểu) và 3 Lục Thủy Tinh,trong quá trình trồng sẽ có cơ hội nhận được ,Kim Nguyên Bảo,2 Lục Thủy Tinh.
- Nếu may mắn xuất hiện Boss Tiểu Tinh,khi giết boss sẽ rơi ra 5 Túi Thủy Tinh và 25 vạn,mỗi túi có tỉ lệ mở 100% ra ít nhất 1 viên và nhiều nhất 4 viên thủy tinh .
- Chủ cây trong quá trình trồng được 25tr exp,người bảo vệ được 1 nửa.