Tin tức

Bảo Tàng Viêm Đế

03:43 AM [24/3/2016]

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ ở Bảo Tàng Viêm Đế.

NPC liên quan

 • Gặp NPC Bình Bình Cô Nương vị trí ở Biện Kinh (214/198) để tham gia báo danh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Anh Hùng Thiếp

 • Giá 40 xu bán trong Bảo Vật
 • Tối đa đi 2 lần/ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hình Nhân

 • Dùng để hồi sinh trong bản đồ vượt ải
 • Chết 1 lần sẽ mất 1 Hình nhân trong hành trang
 • Lưu ý :
  • Hình nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.

Cách thức báo danh

 • Vào lúc phút 01 hằng ngày đội trưởng tổ đội có thể đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương để tham gia báo danh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Để xem tổ đội có đủ điều kiện phù hợp không thì chọn dòng Xem tình hình tổ đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải bảo tàng viêm đế để chuẩn bị 5p sau sẽ bắt đầu vượt ải.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau 5p chuẩn bị sẽ được đưa vào khu vưc vượt ải bảo tàng
 • Sau khi tiêu diệt 1 ải sẽ xuất hiện boss của ải đó

Võ Lâm Truyền Kỳ

Lưu ý

 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.
 • Nếu chỉ có 1 đội trong 1 bản đồ thì bản đồ khu vực vượt ải sẽ bị hủy bỏ.
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi 1 ải tương ứng với 1 môn phái.
 • Tiêu diệt xong 1 ải sẽ xuất hiện boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm boss mới.
 • Sau khi tiêu diệt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 con boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 con boss Hoàng Kim tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực để đánh với nhau.
 • Sau khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 con boss cuối.
 • Tiêu diệt được boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Trang bị Bảo Tàng Viêm Đế

Hình ảnh Đặc điểm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hồng Ảnh Thẩm Viên Uyển

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hồng Ảnh Tụ Chiêu

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hồng Ảnh Kiếm Bài

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hồng Ảnh Mục Túc

Võ Lâm Truyền Kỳ