Tin tức

Bang Hội Tinh Anh

05:22 PM [19/3/2020]

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: mỗi tuần có 2 lượt (20h30 Thứ 5 & Thứ 7)
  • Điều kiện tham gia: toàn bộ nhân sĩ đã có bang hội.
  • NPC tham gia: Người Truyền Tống - BHTA Hoa Sơn (khu vực bang)

Hướng dẫn tham gia

  • Đến thời điểm khai mở,đại hiệp đến NPC tham gia để báo danh vào bên trong,khi vào trong khu vực Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh,đại hiệp sẽ cùng với bang hội đại chiến với vô số bang hội khác tham gia,thời gian chiến đấu là 30 phút.
  • Bắt đầu từ giữa trận,vị trí đỉnh hoa sơn sẽ mở một rương báu vật,bang hội chiếm được đỉnh hoa sơn sẽ tiến cử thành viên mở bảo rương ,thời gian để mở là 5 phút,có thể bị gián đoạn trong quá trình mở nên toàn bang hãy ra sức bảo vệ thành viên được tiến cử.
  • Ngay khi mở bảo rương hoạt động sẽ kết thúc,phần thưởng sẽ thuộc về bang hội chiến thắng,mặc định phần thưởng là Mảnh Hoàng Kim,Xu,Chìa khóa hoàng kim,ngoài ra còn những phần thưởng thú cưỡi ngẫu nhiên trong mỗi trận.

Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh

Chìa khóa hoàng kim

  • Dùng để mở rương báu vật tại Tương Dương,bên trong chứa các loại trang bị ngẫu nhiên.